dilluns, 16 de març de 2009

JA HA EIXIT LA MAGANXA DE L'ESCOLETA

DEL DIARI ELECTRÒNIC PÀGINA26

Conselleria fixarà un preu màxim per a les escoles infantils
Segons ha anunciat el conseller d'Educació, amb l'objectiu d'afavorir que les ajudes per a les escoles infantils de 0 a 3 anys beneficien directament les famílies, la Generalitat establirà un preu màxim per a aquest tipus de centres a partir del pròxim curs. Alejandro Font de Mora ha manifestat que més de 20.000 alumnes es beneficien d'aquestes subvencions en el curs actual en 386 centres i que l'abonament estalvia aproximadament el 50 per cent de les despeses a les famílies d'aquest tram educatiu. El titular d'Educació ha assegurat que, gràcies a la inversió del Consell, augmentarà la quantitat destinada a les escoles infantils i també el nombre de beneficiaris. Font de mora ha destacat l'esforç de la Generalitat i ha demanat la col·laboració d'ajuntaments, diputacions i l'executiu de Madrid per fer front a la crisi.

En l'actualitat, les subvencions a cada alumne en la modalitat de l'abonament infantil varien en funció del curs: 295 euros en el primer curs d'Infantil, 181 en el segon i 118 en el tercer. Aquestes xifres signifiquen que Educació subvenciona anualment amb 2.950 euros un xiquet escolaritzat d'un any d'edat, amb 1.830 un de dos anys i amb 1.180 un de tres. El preu variarà segons l'edat de l'alumne, es revisarà cada any i serà fix per a totes les escoles infantils que vulguen beneficiar-se de les ajudes per l'abonament. Aquest preu quedarà establit en l'esborrany de la convocatòria segons un càlcul mitjà dels costs de les despeses de funcionament dels centres i es tractarà en reunions posteriors amb representants de la patronal i els sindicats.

Més informació en las provincias
En Levante