divendres, 20 de març de 2009

CONFUSIÓ EN L'AREPLEGADA DE SIGNATURES

Els companys de la Plataforma contra la Planta de basures, estan informant en diferents espais que hi ha una doble arreplegada de signatures. sembla ser que hi ha uns fulls que són els de la Plataforma i són per demanar un plenari extraordinari de l'Ajuntament; aquest són els que estan encapçalats per el text "INICIATIVA POPULAR EN DEMANDA D'UN PLENARI EXTRAORDINARI". eLS ALTRES SÓN CONTRA LA PLANTA DE RESIDUS.
En els diferents espais de la Plataforma, Facebook o el Blog diuen que cal signar al de la iniciativa populars els que som de la Font, ja que cal recollir més de 600 signatures d'empadronats al poble.

En el link de dalt es va a l'entrada del Blog on s'explica açò. Des del nostre punt de vista ens sembla que el fet de duplicar els fulls de signatures és dispersar l'acció popular i complicar una cosa ja difícil per la gent major.
RECOMANEM QUE ES SIGNE LA INICIATIVA POPULAR SI ES VOL ATURAR LA PLANTA DE BASURES. L'altre també, però el que realment pot fer una acció popular important és la Iniciativa Popular.