dilluns, 5 de desembre de 2011

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA


 Copiem el text que ens ha fet arribar la C. Gestora de la Banda, sembla que ha hi ha una nova directiva i es presentarà a la propera assemblea.


La  Junta Gestora de l’Agrupació Artístico Musical Carròs i de l’Escola de Música Carròs de la Font d’En Carròs, convoca l’Assemblea General Extraordinària de socis, a celebrar el proper dissabte dia 17 de desembre de 2011 a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona a l’auditori de la Casa de la Cultura, amb el següent.ORDRE DEL DIA

1.               Lectura i aprovació, si es cau, de l’acta de l’assemblea de
socis anterior.
2.               Presentació de la nova Junta Directiva.
3.               Ratificació de la Junta Directiva que s'ha presentat
4.               Precs i preguntes


              La Font d’En Carròs a  2 de Desembre  de 2011

Nota informativa

-      Tots el documents presentats en la convocatòria són exposats al tauler de l’escola de Música per a la seua disposició, en horari lectiu, a partir del dia 19 de juny.
-      Si disposa de correu electrònic pot  enviar-lo al correu aamcarros@gmail.com  i se’ls facilitarà tota la informació que demanen.

1-   Acta de l’assemblea de març de 2011
2-   Llistat dels membres de la nova Junta Directiva.
3-   Esborrany de la modificació dels Estatuts de E.M. Carròs
4-   Esborrany de la modificació del reglament de regim Intern

La Directiva