dimecres, 8 de setembre de 2010

EN CONCLUSIÓ

La conclusió és que aquest afer s'ha gestionat sumament mal. L'alcalde és el responsable de tot, i aquesta afirmació no és gratuïta: l'alcalde és el que mana, segons les seues pròpies paraules. Des del BLOC opinem que altres maneres hi havia de gestionar tot açò, com vam manifestar reiteradament en els INFOBLOCS i als PLENARIS. Torne a repetir:
a) Escoleta infantil de la Font de gestió pública.
b) Finançament a càrrec dels plans Zapatero.
c) Assumpció de la plantilla de "NANOS" i la participació activa de l'AMPA.
d) El lloc (Parc de Jaume I) creiem que NO era el més adequat, hi havia d'altres llocs més adients per a aquesta infraestructura d'ensenyament infantil.

Però no, a la fi, va vindre una empresa "amiga" amb els plànols sota el braç, i a partir d'ací, va moure tot l'assumpte de l'escoleta. L'alcalde (que és qui pren les desicions) va optar per la solució que al final hem vist. Va canviar la qualificació del sol i va negar les evidències més evidents per tal de complaure els seus amics de partit. Un altre exemple és la decisió respecte la planta de transferència, que es va arribar a dir que s'hi podria menjar una paella, quan aquest estiu, al costat dels contenidors soterrats no es podia estar de l'olor. I, és que la famlia és fer-se i tots sabem la vertadera família de l'alcalde on viu: per la Costera o per allà la plaça de Manises del Cap i Casal.
No obstant això, el BLOC manté el mateix posicionament i, si les eleccions de maig ens són més favorables, farem el que es puga per pal·liar l'actual situació dels pares i mares i dels treballadors de l'escoleta de la Font. Això depén dels
electors, evidentment.