dimecres, 18 de maig de 2011

LA DIPU ET BECA

ENTRADA DE LA WEB DEL POBLE, PUNXA
L'ajuntament de La Font d'en Carròs ha convocat la concessió de 10 beques per estudiants dins del programa LA DIPU ET BECA 2011. El termini de presentació de la sol.licitud serà el 20 de maig a les 14 hores.Les bases estan publicades en el tauler d'anuncis de la web, PUNXA on podràs trobar també el model de sol.licitud SI VOLS DESCARREGAR-LO. PUNXA

Les beques estan referides a les següents àrees d'activitat: 2 Informàtica 4 Administració i 4 Socio-Educativa. Hauran dos períodes de duració de les beques: un serà des del dia 1 de juliol fins al dia 15 d'agost de 2011, i l'altre període serà del dia 16 d'agost fins al 30 de setembre. Els becaris seleccionats podran triar el període a gaudir de la beca en funció de la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits.