dimecres, 27 d’agost de 2008

EL BLOC DE LA FONT REALITZA AL•LEGACIONS AL PGO DE LA FONT.

El col•lectiu del Bloc de la Font ha realitzat un conjunt d'al•legacions a la proposta de PGO que ha presentat el govern municipal del PP i el PSD. Les al•legacions tenen com objectiu principal protegir el patrimoni natural, cultural i històric del poble i defensar la sostenibilitat del creixement urbanístic del nostre poble:

Les al•legacions les podem dividir en tres parts:
- Les relacionades amb el patrimoni cultural on volen protegir la ruta de l'aigua de la sèquia del Rebollet. Aquest és un element cultural i patrimonial de primer nivell, reconegut inclús pel Consell Valencia de Cultura i que el equip redactor del Pla General no ha considerat. També s'ha demanat que s'incorpore al centre històric el carrer moros i adjacents, ja que aquest és un element estructural important del primer poble de la Font
- El segon grup d'al•legacions són les relacionades amb el creixement excessiu del poble demanant que no es considere urbanitzable dos dels sectors que es pretén. Destaca el SUREX-R-8 sector Molí de la Foia, on inclús l'empresa que volia fer-hi un PAI, ha girat cua. L'altre és un espai que entenem no és necessari ja que hi ha massa espai en els sectors proposats com per fer també eixe, el anomenat SUZBD-R4 que aniria a la part de baix del Parc tirant i carmesina
- Per últim, unes consideracions puntuals com és un millor accés al Tossal Gros, l'eliminació d'un vial dins de una reserva paisatgística i la consideració de les energies renovables i d'un creixement sostenible.