dilluns, 12 de novembre de 2012

L'ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

Un altra economia és possible; el model que ens ha portat a la ruïna pot ser substituit per un altre més sostenible, més social, més per les persones i no pels rics. No és cert que no hi ha un altre camí, fora de donar diners als bancs, i fer fora a les persones de casa seva. Hi ha més camins fora de l'especulació de la predació del territori i de les bambolles especulatives.
L'economia del bé comú és una de les alternatives: El nou model vol canviar les principals normes del joc econòmic a fi i efecte que promoguen els valors i comportaments que afavoreixen les relacions humanes. Actualment els valors econòmic-monetaristes com són el LUCRE i la COMPETÈNCIA regeixen les relacions soci-econòmiques i traspassen aquests models de comportament i relació a la vida quotidiana, deixant de banda el valor de la DIGNITAT HUMANA. El nou model pretén re-definir el concepte d'èxit empresarial i econòmic i substituir els paràmetres de mesura monetaris (PIB en el cas dels estats; o benefici, en el cas de les empreses) per paràmetres que mesurin el grau de satisfacció de les persones en l'economia i la societat. Així la mesura de lèxit empresarial ha de fer-se tenint en compte els valors humans fonamentals, els factors de qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats bàsiques. El PIB no ens permet conèixer, de manera fefaent, el grau de satisfacció, ni el nivell de benestar de les persones.
 Aquest és el projecte que defensa el Bloc-Compromís és aquest defensar a les persones i no als capitalistes. quest model no és una utopia, és una realitat que ja està fent-se, sense anar més lluny a Muro d'Alcoi, amb la iniciativa de l'ajuntament governat pel Bloc des de 1999.
Si podeu perdre mig hora veient aquest documental veureu que una altra realitat és possible: es pot defensar la producció de la terra, tindre una indústria sostenible, crear llocs de treball de qualitat i progressar econòmicament.