dimarts, 8 de novembre de 2011

Per què Compromís a Madrid?

Per què Compromís a Madrid?

Bàsicament per dos raons: la primera perquè volem donar veu a la gent, a la gent
que no té veu, a la gent que ningú no vol escoltar i que està passant-ho mal. A tota eixa
gent a la que el sistema deixa en la marginalitat social i política, sense ningú que els
represente ni els defense. Volem ser la veu de les persones, de totes les persones.
Volem que els interessos i necessitats de la gent estiguen per damunt dels capricis i luxes
de la casta política que està malgovernant-nos des de fa ja massa temps
 La segona raó és que els valencians i valencianes necessitem tindre veu pròpia a
tots els estaments on es decideix el nostre futur. Necessitem algú que defense els nostres
legitims interessos com a poble i com a societat. Volem i anem a ser la veu valenciana a
Madrid. Altres en quan passen Alarcón deciden deixar de comportar-se com a diputats i
diputades valencians, i només defensen els interessos dels seus partits, encara que això
siga en contra dels interessos dels valencians. Arriben a Madrid i perden la veu, la veu de
la gent que els ha triat democràticament, traint d’aquesta manera els seus electors
 Quantes voltes no haurem sentit, i fins i tot dit, aquella frase de “si els valencians
tinguerem força política pròpia a Madrid, d’altra manera ens aniria”...? Doncs cal dir-li
a tota eixa gent que la força política que estaven esperant ja està ací, que eixa força som
nosaltres, eixa força és Compromís