dilluns, 10 de maig de 2010

EL CONSELL VALENCIA DE CULTURA INFORMA SOBRE EL CASC ANTIC DEL POBLE

També ha inclòs en l'informe una referència a la festa de la Badà i a la Cordà. A l'informe especifica el valor cultural del casc antic de la Font, deixant de banda la Moreria, realitzant un informe favorable per considerar-lo Bé de Rellevància Local, primer pas per demanar la inclusió en el Catàleg dels BIC de la Conselleria de Cultura. És la culminació de la tasca encetada pel regidor de patrimoni Salvador Sanonofre. El següent enllaç trobareu l'informe complet del Consell Valencià de Cultura.