dijous, 15 d’octubre de 2009

UN SAINET A LA FONT DEL S. XIX

Ara que la festa de sant Antoni de Pàdua ha recuperat el costum de programar sainets, des del nostre blog els proposem que donen un pas més endevant i aprofitant els bons escriptors que tenim al poble i en creen ells d'un. La temàtica ens la dóna la historia del nostre poble, eixa desconeguda tan interessant. La història és de lo més sucosa: resulta que una de les primeres persones que va ser contractada per fer escola en el nostre poble no sabia llegir. L'alcalde d'aleshores, amb bon criteri, va dir al governador, que contractava  la mestra, que la destituira; fins ahí tot bé. El sainet vé que l'alcalde tampoc sabia llegir, i el governador que el va nomenar no el va destituir. Aquesta anècdota ens permet reflexionar sobre com ha canviat la professió de mestre, a millor; i com de poc la d'alcalde, qualsevol incult/a o bròfeg/a ho pot ser.
Aquesta anècdota, que com hem dit dóna per escriure un sainet en tres actes i representar-lo en la festa de sant Francesc de Pàdua, la trobem en una revista anomenada "la ilustració catalana" el 28 de febrer de 1883, si cliqueu voreu el pdf de la revista, cal que anéu a la pàgina 2, columna central, part baixa. Si no voleu anar, ací teniu la imatge del text:


No hem pogut confirmar la notícia ni  aconseguir més informació des de l'arxiu municipal ni provincial. Esperem que si algú es llança a escriure el sainet, l'aconseguirà. Sinò algun dels historiadors que tan bé paga la regidoria de cultura, sense cap dubte ho faran.