divendres, 21 de desembre de 2007

El Bloc Nacionalista de La Font d’en Carròs comunica el resultat del Plenari Extraordinari de dimarts 18.

Al plenari s’aprovaren diferents mocions del grups municipals com:
Moció per l’alliberament del peatge de l’AP7 proposada pel Bloc.
Moció per que l’estat invertisca més en infraestructures al País Valencia prosada pel PP.
Moció per l’acompliment de la llei de violència de gènere propasada pel PP.
També es va realitzar una moció conjunta de tots els grups encomanant a l’alcalde a que s’informe en les institucions ( Ministeri i Conselleria) ja que som una de les localitats més afectades per la Ronda Comarcal Sud. Això és perentori donades les diferents notícies de premsa que hi ha i vist que a pregunta del Bloc en la Comissió Informativa l’alcalde va comunicar que no tenia cap informació al respecte de la Ronda Comarcal.

El Bloc al llarg dels debats de les mocions va remarcar que era molt sintomàtic que el PP proposara mocions per les infraestructures on es citava l’AVE, però no el tren Gandia-Dènia, a més no deixara que el portaveu del Bloc parlara d’una infraestructura bàsica en el poble com és l’aigua potable. El Bloc a la Comissió Informativa va plantejar la creació d’una Comissió Especial per analitzar el problema generat per la sentència ferma que anul·la la concessió des de fa més de dos anys i que no s’ha fet res per acomplir-la des de l’Ajuntament. Aquesta proposta va ser rebutjada per l’equip de Govern del PP-PSD en la Comissió Informativa no deixant així que es parlara en Plenari.

També va destacar el Bloc que a hores d’ara no s’ha informat sobre el Pressupost per l’any 2008 ni de l’elaboració d’un BIM que es presentarà el divendres 21.
En opinió del Bloc, l’alcalde Gaspar Pérez actua amb la mateixa prepotència i ocultisme de l’acció municipal, com ho feia l’anterior alcaldessa, reiteradament denunciada aquesta actitud pel grup popular l’anterior legislatura.