dimarts, 25 de gener de 2011

PROPOSTA DEL BLOC DE LA FONT


El Bloc Nacionalista de la Font d’en Carròs davant les recents manifestacions del Ministeri d’Obres Públiques on afirma que està repensant-se el fet de realitzar la Variant de la Safor en forma d’autovia i substituir-la per una carretera de doble carril.  De l’explicació que dóna el Ministeri del tipus econòmic: és massa car construir la variant d’acord al projecte actual. També s’ha dit que es planteja com un contrasentit fer una autopista paral·lela a una ja existent.  Per tot açò el ministeri vol fer un nou estudi.
El Bloc de la Font vol manifestar que és el moment de repensar totalment el projecte, aleshores, ja que va a fer-se un nou estudi proposa que l’estudi siga obert, és a dir, que es planteje noves possibilitats:
L’opció zero.  És a dir, utilitzar l’Autopista de Peatge  (AP7) com a variant Comarcal amb els enllaços que calga i alliberant el peatge amb les diferents fórmules que existeixen: Peatge tou, en l’ombra o rescat de la concessió.
Construir un tercer carril, amb els enllaços necessaris, a l’Autopista AP7
No hem d’oblidar que els pobles que pateixen l’actual N332 necessiten una solució ja, que tindrien desviant el trànsit a l’AP7, de forma immediata  que continuaria per sempre, ja amb les alternatives que proposem, les obres no tallarien el transit per l’AP7.
A més en la nova situació econòmica que tenim a l’Estat, qualsevol solució que supose un estalvi, sense mermar els serveis als ciutadans mereix, al menys, el seu estudi.  Si la proposta és més sostenible, ràpida i eficient econòmicament des del Bloc nacionalista de la Font no entendríem que es rebutjara.
Anunciem que farem les iniciatives que calga per fer arribar la proposta al Ministeri.