dimarts, 3 de novembre de 2009

MENTIROSOS

Si, una vegada més l'alcalde diu que som uns mentirosos, ara per la qüestió del castell, ho diu en Radio Gandia, a la web es diu el següent:
"Según el alcalde, el antiguo propietario hizo una oferta verbal de venta y se le solicitó que hiciera la oferta por escrito, pero eso, dice, nunca llegó. Añade el alcalde de La Font que el actual propietario no puede hacer otra cosa que restaurar el castillo porque está declarado Bien de Interés Comunitario, y por eso, en esos terrenos no se puede construir" El text complet ací 
Senyor alcalde quína és la mentira del BLOC?, voste va parlar amb la propietat, que volia vendre, i no va fer res, sols que ho comunicaren per escrit. A més, l'alcalde de la Font va incomplir la llei 4/1998 de 11 de juny del Patrimoni Valencià on en l'art. 4 diu:
 
2. Les entitats locals estan obligades a protegir i donar a conéixer els valors del patrimoni cultural existent en l’àmbit territorial respectiu. Els correspon especialment:
a) Adoptar les mesures cautelars necessàries per a evitar el deteriorament, pèrdua o destrucció dels béns del patrimoni cultural.
b) Comunicar a l’administració de la Generalitat qualsevol amenaça, dany o pertorbació de la seua funció social de què siguen objecte aquests béns, així com les dificultats i necessitats de qualsevol ordre que tinguen per al compliment de les obligacions establides en la present llei.

Senyor alcalde vostè va informar a la Generalitat de la conversa sobre el castell realitza al seu despatx? Sap que tenia obligació de fer-ho? Sap que la seva obligació és informar a la Generalitat per exercir lel dret de Tanteig i retracte (art. 22 llei 4/1998) 
Senyor alcalde, sap que el Bloc està fent el que legalment està obligat ( art. 5, 3 llei 4/1998)
Vosté sr. alcalde és l'incompetent.


2 comentaris:

Anònim ha dit...

el senyor alcalde es un xulo que fa lo que li ve en gana ja que gran part del poble te por de donar la cara i dir lo que realment pensa, per aixo ell seu creu i continua amb la seua xuleria

Anònim ha dit...

aixó es una poca vergonya , ara que en este poble tenim lo que mos merexeim ja que cuant hi ha que queixarse ningú mou un dit, després heu lamentarem