dijous, 18 de juny de 2009

LA FONT EN GENTE DE LA SAFOR


Continua la protesta dels pobles veïns en contra de la Planta de Fem. A més, van eixint a la llum notícies que ens fan sospitar que no tot és aigua clara com el que publica aquesta setmana Gente

se desconoce cual será la ubicación definitiva de la Planta de Transferencias de la Safor a la que optan La Font d’en Carròs, Ròtova y Ador. Es curioso que en el primer caso se proponga una nave de la empresa Brogdex cerrada y propiedad de la familia Sánchez de León-Puigmoltó, que podría tener parentesco lejano con la consellera Sánchez de León, situada en una zona no industrial y no preparada, cuando en Rótova ya hay una planta de transferencias de Lerma y en Ador una preparada por el Consorcio

Tal i com ha dit "l'impresentable" de l'alcalde alguns interesos mouran als convocants, això ho va dir, i va acusar al regidor del BLOC al plenari de la vergonya de dilluns passat. Ell no té interesos, vol el millor per al poble, que coincideix amb el millor per una prestigosa família de València vinculada amb el PP. Ell, que cobra de l'Ajuntament, la Diputació i en alguns moments de la Mancomunitat no té interesos, els altres que volen que no empudeguen el poble, si.
Com en la vella publicitat, i Franco que opina de esto?, perdò, volia dir, i Colau? res ni està ni s'espera que estiga.
La revista Gente també porta el programa de les festes de sant Antoni de Pàdua el mateix que altres anys, amb la novetat d'un sainet que es representarà el diumenge a les 19'30 h.