divendres, 5 d’octubre de 2007

NOTA DE PREMSA DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

El dijous 27 de setembre es va realitzar el primer Plenari ordinari de la present legislatura. Al Plenari, s’hi van aprovar, la gran majoria per unanimitat, un seguit de propostes i mocions de gran importància; cal destacar entre d’altres:

- Modificació del tipus de gravamen de l’IBI que s’aplica a la concessionària de l’AP-7 per tal que pague el màxim permés legalment. Aquesta proposta va eixir d’una Comissió Extraordinària a proposta del Bloc i el PSOE, tot i que l’Equip de Govern ens va informar allà mateix que ells també ho estaven pensant
- Aprovar l’elaboració del Catàleg de Béns Immobles de Rellevància Local i d’una Moció per la qual s’insta a l’Ajuntament perquè les administracions autonòmiques actuen sobre la Protecció i la Restauració de l’Ermita de Sant Miquel així com la restitució al terme de la Font de l’espai per tal que quede sota la jurisdicció del poble. Actualment està en terme de l’Alqueria.

Aquestes propostes també s’aprovaren per unanimitat, a iniciativa del BLOC, tot i que assumides i presentades per tots els grups; i eren la conseqüència de l’acte vandàlic que va patir l’ermita, també denunciat pel BLOC recentment. També s’hi va informar al respecte que el Grup Parlamentari Compromís, el mateix dia 27, va presentar al Registre d’Entrada de les Corts Valencianes una Moció No de Llei per instar a les institucions a la protecció i conservació de l’Ermita de Sant Miquel.

- Aprovació de la crear dues Comissions Informatives Especials, una per al seguiment de la reelaboració del PGOU i, l’altra, per al seguiment de la Protecció, Restauració i Restitució de l’Ermita de Sant Miquel.

Malgrat la importància de les propostes i mocions aprovades, sembla que el que ha transcendit del Plenari és el darrer punt de l’ordre del dia; Control dels Òrgans de la Corporació: mocions, precs i qüestions. On es va donar un creuament d’acusacions, desqualificacions, acusacions de mala praxis professional, insinuacions i insults entre el Grup Socialista i l’Equip de Govern (PP i PSD) El BLOC va manifestar al Plenari, i ho fa ara públicament, que eren molts reprovables aquestes actituds tan poc edificants que no haurien d’aparèixer mai en el debat polític.

Així, el BLOC de la Font condemna públicament aquestes actituds i preguem als grups municipals que no les tornen a repetir; i més encara, en un Plenari, òrgan màxim de la representació política municipal.

Aprofitem també per agrair a Santiago Grisolia la seua intervenció en defensa del patrimoni valencià i especialment de l’ermita de sant Miquel